Αυτοπαραγωγή
Αυτοπαραγωγή
Φ/Β σύστημα Agip Costas Savvides Ltd
Τοποθεσία: Λεωφόρος Λάρνακος/Λευκωσία
Ισχύς: 15.08kW
Φ/Β πλαίσιο: 58 x Astronergy ASM6610P 260Wp
Μετατροπέας: SolarEdge SE15k
Αυτοπαραγωγή
Φ/Β σύστημα Alkis H. Hadjikyriacos (Frou Frou Biscuits) Public Ltd
Τοποθεσία: Μεσόγη/Πάφος
Ισχύς: 18.2kW
Φ/Β πλαίσιο: 70 x Solon Blue 220/16 260Wp
Μετατροπέας: SolarEdge SE17k
Αυτοπαραγωγή
Φ/Β σύστημα Hellenic Bank
Τοποθεσία: Λεωφόρος Πάφου/Λεμεσός
Ισχύς: 10kW
Φ/Β πλαίσιο: 40 x Solon Blue 220/16 250Wp
Μετατροπέας: ΑΒΒ PVI 10kW
Αυτοπαραγωγή
Φ/Β σύστημα: Petrolina Holdings (Public) Ltd
Τοποθεσία: Κεντρικά Γραφεία/Λάρνακα
Ισχύς: 15kW
Φ/Β πλαίσιο: 70 x Solon Blue 220/16 250Wp
Μετατροπέας: 1 x Fronius Symo 7.0-3-Μ 1 x Solaredge SE7k
Αυτοπαραγωγή
Φ/Β σύστημα: Petrolina Holdings (Public) Ltd
Τοποθεσία: Πρωταράς/Αμμόχωστος
Ισχύς: 10kW
Φ/Β πλαίσιο: 40 x Solon Blue 220/16 250Wp
Μετατροπέας: 1 x Solaredge SE10k
Αυτοπαραγωγή
Φ/Β σύστημα Agromedica Ltd
Τοποθεσία: Βιομηχανική Αραδίππου/Λάρνακα
Ισχύς: 13kW
Φ/Β πλαίσιο: 52 x Solon Blue 220/16 250Wp
Μετατροπέας: SolarEdge SE15k