Αυτοπαραγωγή
Αυτοπαραγωγή
Φ/Β σύστημα ΣΕΚ Επαρχίας Λάρνακας
Τοποθεσία: Λάρνακα
Ισχύς: 15kW
Φ/Β πλαίσιο: 70 x Solon Blue 220/16 250Wp
Μετατροπέας: Solaredge SE15k
Αυτοπαραγωγή
Φ/Β σύστημα: Petrolina Holdings (Public) Ltd
Τοποθεσία: Πέγεια/Πάφος
Ισχύς: 10 kW
Φ/Β πλαίσιο: 40 x Solon Blue 220/16 250Wp
Μετατροπέας: 1 x Fronius Symo 10.0-3-Μ
Αυτοπαραγωγή
Φ/Β σύστημα: Petrolina Holdings (Public) Ltd
Τοποθεσία: Λεωφόρος Πάφου/Λεμεσός
Ισχύς: 10kW
Φ/Β πλαίσιο: 40 x Solon Blue 220/16 250Wp
Μετατροπέας: 1 x Solaredge SE10k