Αυτόνομα

Αυτόνομα

Τα αυτόνομα φ/β συστήματα προσφέρουν την ενέργεια που παράγουν για την κάλυψη των αναγκών σε ηλεκτρισμό ενός υποστατικού, μιας κινητής μονάδας ή μιας ομάδας φορτίων. Ο καταναλωτής καλύπτει πλήρως τις ανάγκες του σε ηλεκτρική ενέργεια αφού δεν είναι συνδεδεμένος με το δίκτυο της ΑΗΚ. Οι ανάγκες σε ηλεκτρισμό και η απαίτηση σε χρόνο αυτονομίας, είναι τα βασικά στοιχεία που θα καθορίσουν την ισχύ που θα έχει το αυτόνομο φ/β σύστημα.

Τα αυτόνομα φ/β συστήματα έχουν κυρίως εφαρμογή σε απομονωμένες αγροτικές  περιοχές όπου δεν υπάρχει πρόσβαση στο ηλεκτρικό δίκτυο, είτε για τεχνικούς είτε για οικονομικούς λόγους. Για να λειτουργήσουν σωστά χρειάζονται ρυθμιστές φόρτισης και μπαταρίες για να αποθηκεύεται η επιπλέον παραγόμενη ενέργεια, έτσι ώστε να υπάρχει διαθέσιμη ενέργεια τις βραδινές ώρες, τις ώρες που υπάρχει συννεφιά ή γενικά όποτε απαιτείται από τον χρήστη.

Τα τελευταία χρόνια υπάρχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την ηλεκτρική αυτονόμηση αντλιών νερού τόσο για ανακύκλωση του νερού πισίνας όσο και για άντληση νερού από διατρήσεις. Με τη χρήση του ηλιακού μετατροπέα (solar pump driver) μετατρέπεται το συμβατικό μοτέρ άντλησης ή ανακύκλωσης  νερού σε ηλιακή αντλία νερού που λειτουργεί με φ/β πλαίσια, χωρίς να χρειάζεται αλλαγή της υφιστάμενης αντλίας νερού.

Επίσης, αυτόνομα φ/β συστήματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για φωτισμό. Για φωτισμό δρόμων, πάρκων ή και ακόμα για φωτισμό πινακίδων στους αυτοκινητόδρομους.

Απαιτείται πολύ προσεκτικός σχεδιασμός ενός τέτοιου φ/β συστήματος για να μπορεί να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του κάθε πελάτη και να του παρέχει απρόσκοπτη ηλεκτρική ενέργεια  ανεξάρτητα από τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή.