Γενικά
ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Τα φ/β συστήματα είναι πλέον ευρέως διαδεδομένα σε παγκόσμιο επίπεδο και αποτελούν ήδη μια δοκιμασμένη τεχνολογία σε διάφορες κλιματικές συνθήκες. Στην Κύπρο ολοένα και περισσότερα φ/β συστήματα τοποθετούνται για οικιακή ή βιομηχανική χρήση σε οροφές κτιρίων ή στο έδαφος. Τα φ/β συστήματα διαφέρουν από άλλες τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών που διαθέτουν.

Μερικά από τα βασικά χαρακτηριστικά τους είναι τα ακόλουθα:

Χρειάζονται ελάχιστη συντήρηση αφού δεν υπάρχουν κινούμενα μέρη. Έτσι, μια περιοδική πλύση των φ/β πλαισίων για αύξηση της ηλιακής ακτινοβολίας που απορροφούν κι ένας περιοδικός έλεγχος του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού τους είναι η μόνη συντήρηση που χρειάζονται.
Λειτουργούν αθόρυβα εκπέμποντας μηδενικούς ρύπους χωρίς να έχουν αρνητική επίδραση στο περιβάλλον. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι κάθε κιλοβατώρα που παράγεται από τα φ/β συστήματα, συνεπάγεται την αποφυγή έκλυσης περίπου 1 κιλού διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα.
Είναι συστήματα τα οποία μπορούν να επεκταθούν σε μεταγενέστερο στάδιο για να αντιμετωπίσουν τυχόν αυξημένες ανάγκες σε ηλεκτρισμό.
Έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής, λειτουργούν με αξιοπιστία και η απόδοσή τους μπορεί να προβλεφθεί.
Μπορούν να εγκατασταθούν εύκολα και γρήγορα σε νέα ή υφιστάμενα υποστατικά χωρίς επιπλέον κόστος μετατροπών.