Γιατί Petrolina Solar

ΓΙΑΤΙ PETROLINA SOLAR;

Ακολουθούμε πιστά τις εταιρικές διαχρονικές αξίες του Ομίλου Πετρολίνα, δηλαδή δέσμευση και αφοσίωση προς τον καταναλωτή, σεβασμός για το άτομο, ομαδική συνεργασία και ειλικρίνεια σε κάθε συναλλαγή. Με αυτές τις αξίες εργαζόμαστε, τόσο σε επίπεδο πελατών, συνεργατών αλλά και με το προσωπικό μας.

Παρέχουμε ένα ολοκληρωμένο πακέτο υπηρεσιών ξεκινώντας από το στάδιο της μελέτης, της αδειοδότησης, της εγκατάστασης και της τεχνικής υποστήριξης μετά την εγκατάσταση κάθε φ/β συστήματος. Αυτό το ολοκληρωμένο πακέτο υπηρεσιών μπορεί να ικανοποιήσει κάθε νοικοκυριό, κάθε μικρή, μεσαία ή μεγάλη επιχείρηση αναλόγως των ενεργειακών αναγκών που έχει και της εξοικονόμησης ενέργειας που θέλει να επιτύχει.

Η εξαιρετική τεχνογνωσία του προσωπικού μας, η οποία πηγάζει μέσα και από την μακροχρόνια εμπειρία που διαθέτει, το κάνει ικανό να μπορεί να αναλάβει την υλοποίηση κάθε είδους εγκατάσταση φ/β συστήματος. Όλο το προσωπικό είναι άρτια εκπαιδευμένο και εξειδικευμένο σε θέματα μελετών και εγκαταστάσεων φ/β συστημάτων. Τα συνεργεία τα οποία υλοποιούν τις εγκαταστάσεις, είναι πιστοποιημένα από διεθνώς αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά κέντρα και όλες οι εγκαταστάσεις διεξάγονται σύμφωνα με τα απαιτούμενα διεθνή πρότυπα.

Ένας από τους κύριους στόχους μας είναι η επιλογή αξιόπιστων συνεργατών και προμηθευτών οι οποίοι διαθέτουν ποιοτικά προϊόντα συνοδευόμενα με όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά και εγγυήσεις. Γίνεται πάντοτε επιλογή μεταξύ προϊόντων τελευταίας τεχνολογίας που διακρίνονται από ποιότητα και υψηλή αποδοτικότητα. Εγγύηση των προϊόντων και των υπηρεσιών της Petrolina Solar αποτελεί το όνομα του Ομίλου Πετρολίνα με τη διαχρονική πορεία και ιστορία του στη χώρα μας.

Η συνεχής online παρακολούθηση σχεδόν όλων των φ/β συστημάτων σε πραγματικό χρόνο από μηχανικούς της εταιρίας μας διασφαλίζει την ορθή και απρόσκοπτη λειτουργία των συστημάτων, εντοπίζοντας βλάβες που πιθανό να προκύψουν και που μπορεί να οδηγήσουν σε μείωση της αποδοτικότητας των συστημάτων. Με τον τρόπο αυτό οτιδήποτε προκύψει επιλύεται και διορθώνεται άμεσα, ελαχιστοποιώντας την απώλεια από την παραγόμενη ενέργεια του συστήματος.