Διαδικασίες Αδειοδότησης

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

Αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία αδειοδότησης/έγκρισης του φ/β συστήματος από τους αρμόδιους φορείς για οποιοδήποτε τύπο φ/β συστήματος και οποιοδήποτε μέγεθος. Οι πελάτες το μόνο που χρειάζεται να κάνουν είναι να προσκομίσουν στην εταιρία κάποια έγγραφα που θα τους ζητηθούν, όπως τίτλο ιδιοκτησίας του τεμαχίου ή του υποστατικού, άδεια οικοδομής του υποστατικού, τοπογραφικό σχέδιο και λογαριασμούς από την ΑΗΚ. Το προσωπικό της Εταιρίας αφού εξετάσει την κάθε περίπτωση ξεχωριστά μπορεί να ζητήσει επιπλέον έγγραφα που χρειάζονται για την ολοκλήρωση της αίτησης που θα κατατεθεί στους Αρμόδιους Φορείς.

Αναλαμβάνουμε επίσης τη διαδικασία έγκρισης μόνο για τους δικαιούχους επιχορήγησης (ευάλωτοι-3Β Κατηγορία) για εξασφάλιση χορηγίας για το φ/β τους σύστημα.