Ηλιακή Ενέργεια

ΓΕΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Η ηλιακή ενέργεια είναι μια από τις σημαντικότερες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας παγκοσμίως. Ιδιαίτερα στη χώρα μας όπου περισσότερες από 300 ημέρες τον χρόνο απολαμβάνουμε άφθονη ηλιοφάνεια, αποτελεί επιτακτική ανάγκη η αξιοποίησή της για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Είναι μια ανεξάντλητη πηγή που δεν ρυπαίνει το περιβάλλον, παρέχει αξιοπιστία, είναι προβλέψιμη και μειώνει την εξάρτηση από τις συμβατικές μορφές ενέργειας.

Τα φ/β πλαίσια αποτελούν τις μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας χρησιμοποιώντας την ηλιακή ακτινοβολία. Συγκεκριμένα έχουν την ιδιότητα να απορροφούν την ηλιακή ακτινοβολία και να τη μετατρέπουν σε συνεχές ρεύμα. Ακολούθως με τη χρήση ενός φ/β μετατροπέα γίνεται η μετατροπή του συνεχούς ρεύματος σε εναλλασσόμενο, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη των αναγκών σε ηλεκτρισμό ή ανάλογα να διοχετευτεί στο ηλεκτρικό δίκτυο.

Τα φ/β πλαίσια μπορούν να τοποθετηθούν σε επίπεδες στέγες, σε κεκλιμένες οροφές, σε βιομηχανικές οροφές και στο έδαφος. Επίσης μπορούν να τοποθετηθούν σε σκέπαστρα ή κάθετα σε προσόψεις κτιρίων ή σε ιστούς για φωτισμό δρόμων και άλλων χώρων ανάλογα με τη χρήση που θα έχουν.

Σύμφωνα με τα δεδομένα από τη Μετεωρολογική Υπηρεσία Κύπρου για το ηλιακό δυναμικό της Κύπρου και τα πορίσματα σχετικών μελετών και μετρήσεων από εγκατεστημένα φ/β συστήματα στην Κύπρο, ο μέσος όρος παραγωγής από κρυσταλλικά φ/β πλαίσια για τα πρώτα 20 χρόνια λειτουργίας τους είναι 1600kWh τον χρόνο για κάθε εγκατεστημένο kWp με σταθερή γωνία πλαισίων 27° και κατεύθυνση τον νότο. Η  παραγωγή αυτή θεωρείται αρκετά υψηλή σε σχέση με άλλες χώρες και πλέον κατάλληλη για να προχωρήσει κανείς σε εγκατάσταση φ/β συστήματος.

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι η έκταση στην Κύπρο όπου επιτρέπεται να τοποθετηθούν φ/β εγκαταστάσεις ανέρχεται στα 3265 km2, το οποίο αντιστοιχεί στο 54,4% της συνολικής έκτασης των ελεύθερων περιοχών της Κύπρου.