Ιστορία & Προφίλ Εταιρίας

ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Η Petrolina Solar Ltd, μέλος του Ομίλου Πετρολίνα ιδρύθηκε το 2011 με σκοπό την επέκταση των δραστηριοτήτων του Ομίλου και στον Τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Ένας τομέας αρκετά υποσχόμενος που έχει να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη σημερινή κοινωνία και ιδιαίτερα στην προστασία του περιβάλλοντος από τη χρήση των συμβατικών πηγών ενέργειας.

Η Εταιρία μας δραστηριοποιείται σε όλους τους τομείς των φωτοβολταϊκών συστημάτων τόσο στον οικιακό όσο και στον βιομηχανικό τομέα, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις που ταιριάζουν στο προφίλ του κάθε καταναλωτή  μέσα από μια μεγάλη γκάμα προϊόντων.

Συγκεκριμένα, εκπονεί και παρέχει ενεργειακή μελέτη λειτουργίας του φ/β συστήματος, εισάγει απευθείας από τους κατασκευαστές φ/β πλαίσια τα οποία μεταπωλεί σε άλλους εγκαταστάτες ή σε τελικούς πελάτες και αναλαμβάνει από την εγκατάσταση του φ/β συστήματος μέχρι και την πλήρη λειτουργία του. Επιπρόσθετα, αναλαμβάνει όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για αδειοδότηση και επιχορήγηση όλων των τύπων φ/β συστημάτων και αναλαμβάνει την επιτήρηση, συντήρηση και τεχνική υποστήριξη του συστήματος μετά τη λειτουργία του.

Παράλληλα, παρέχει δωρεάν επιτόπια επίσκεψη στον χώρο του κάθε ενδιαφερόμενου πελάτη για παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών μέσα από την τεχνογνωσία που διαθέτει  και τη μακροχρόνια πείρα σε εγκαταστάσεις διαφόρων τύπων φωτοβολταϊκών συστημάτων.

Η Εταιρία μας έχει υλοποιήσει ένα μεγάλο φάσμα φ/β εγκαταστάσεων, από μικρά οικιακά συστήματα μέχρι μεγάλης κλίμακας βιομηχανικά συστήματα. Επίσης, έχει αναπτύξει μακροχρόνιες συνεργασίες με ισχυρά ονόματα προμηθευτών φ/β πλαισίων, φ/β μετατροπέων, βάσεων στήριξης και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.

Όραμά μας είναι να καταστούμε πρωτοπόροι στον τομέα αυτό και να βρισκόμαστε πάντα μπροστά από τις εξελίξεις της τεχνολογίας και τις απαιτήσεις της εποχής προσφέροντας πάντοτε ψηλή ποιότητα σε προσιτές τιμές, τεχνολογικά προηγμένα προϊόντα και μοναδικές υπηρεσίες οι οποίες είναι συνυφασμένες και με τη μακροχρόνια πορεία του Ομίλου Πετρολίνα.

Η Petrolina Solar Ltd είναι μέλος του Συνδέσμου Εταιριών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Κύπρου (ΣΕΑΠΕΚ), ο οποίος υπάγεται στην Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ).