Μελέτη-Σχεδιασμός

ΜΕΛΕΤΗ-ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Παρέχουμε ένα ολοκληρωμένο πακέτο υπηρεσιών ξεκινώντας από το στάδιο της μελέτης, της αδειοδότησης, της εγκατάστασης και της τεχνικής υποστήριξης μετά την εγκατάσταση κάθε φ/β συστήματος. Το άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό μας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις και μελέτες που ανταποκρίνονται στις ανάγκες κάθε καταναλωτή. Κάθε μελέτη περιλαμβάνει το τεχνικό και οικονομικό μέρος, όπου στο πρώτο γίνεται μελέτη προσημείωσης μέσω εξειδικευμένων προγραμμάτων για τον υπολογισμό της παραγόμενης ενέργειας από το φ/β σύστημα στις συντεταγμένες που θα είναι εγκατεστημένο και με τον τρόπο που θα είναι χωροθετημένο. Στο οικονομικό μέρος, με δεδομένο το κόστος του φ/β συστήματος και με όλα τα έξοδα που θα προκύπτουν, υπολογίζεται ο χρόνος απόσβεσής του, η εξοικονόμηση που θα προκύπτει κάθε χρόνο, η απόδοση που θα έχει η εν λόγω επένδυση και πολλά άλλα χρήσιμα οικονομικά στοιχεία. Όλα αυτά παραδίδονται στον πελάτη από άτομο της Εταιρίας σε προγραμματισμένη συνάντηση, όπου αναλύονται και επεξηγούνται με κάθε λεπτομέρεια.

Παράλληλα, παρέχουμε δωρεάν επιτόπια επίσκεψη στον χώρο του κάθε ενδιαφερόμενου πελάτη για αξιολόγηση του χώρου και καταγραφή τυχόν εμποδίων και της καθαρής διαθέσιμης επιφάνειας για την ετοιμασία μια σωστής χωροθέτησης των φ/β πλαισίων, τα οποία να αποδίδουν στον μέγιστο βαθμό.