Τοποθεσία: Αγίοι Τριμιθιάς/Λευκωσία
Ισχύς: 3kW
Φ/Β πλαίσιο: 12 x Solon Blue 220/16 250Wp
Μετατροπέας: SMA 3000TL
Τοποθεσία: Άγιος Ιωάννης/Λεμεσος
Ισχύς: 5.04kW
Φ/Β πλαίσιο: 19 x BENQ PM060PW1 265Wp
Μετατροπέας: Fronius Symo 5.0-3-M
Τοποθεσία: Μοσφιλωτή/Λευκωσία
Ισχύς: 3.12kW
Φ/Β πλαίσιο: 12 x Astronergy ASM6610P 260Wp
Μετατροπέας: Fronius Primo 3.0-1
Τοποθεσία: Λιβάδια/Λάρνακα
Ισχύς: 3.98kW
Φ/Β πλαίσιο: 15 x BENQ PM060PW1 265Wp
Μετατροπέας: SolarEdge SE3500H
Τοποθεσία: Λάρνακα
Ισχύς: 3.12kW
Φ/Β πλαίσιο: 12 x Astronergy ASM6610P 260Wp
Μετατροπέας: SolarEdge SE4000H
Τοποθεσία: Λιβάδια/Λάρνακα
Ισχύς: 3kW
Φ/Β πλαίσιο: 12 x Solon Blue 220/16 250Wp
Μετατροπέας: SMA 3000TL