Τοποθεσία: Καλλέπια/Πάφος
Ισχύς: 5.13kW
Φ/Β πλαίσιο: 19 x Astronergy ASM6610P 270Wp
Μετατροπέας: SolarEdge SE5k
Τοποθεσία: Καλό Χωριό/Λάρνακα
Ισχύς: 4kW
Φ/Β πλαίσιο: 15 x BENQ PM060PW1 265Wp
Μετατροπέας: Fronius Primo 4.0-1
Τοποθεσία: Λιβάδια/Λάρνακα
Ισχύς: 3kW
Φ/Β πλαίσιο: 12 x Solon Black 220/16 250Wp
Μετατροπέας: SMA 3000TL
Τοποθεσία: Μενεού/Λάρνακα
Ισχύς: 4.16kW
Φ/Β πλαίσιο: 16 x Solon Blue 220/16 260Wp
Μετατροπέας: SolarEdge SE5000
Τοποθεσία: Λάρνακα
Ισχύς: 3kW
Φ/Β πλαίσιο: 12 x Solon Black 220/16 250Wp
Μετατροπέας: SolarEdge SE3000
Τοποθεσία: Λιβάδια/Λάρνακα
Ισχύς: 3kW
Φ/Β πλαίσιο: 12 x Solon Blue 220/16 250Wp
Μετατροπέας: SolarEdge SE3000