Νέα & Ανακοινώσεις
Φωτοβολταϊκό Σύστημα 32.64kWp στην D.I Bakeart Ltd
Φωτοβολταϊκό Σύστημα 32.64kWp στην D.I Bakeart Ltd

Η Εταιρία μας έχει ολοκληρώσει την εγκατάσταση του  φωτοβολταϊκού συστήματος ισχύος 149.6kWp στην Εταιρία D.I Bakeart Ltd στo Φρέναρος. Πλέον μεγάλο ποσοστό των αναγκών της σε ηλεκτρισμό αναμένεται ότι θα καλύπτεται από το φωτοβολταϊκό σύστημα. Το φωτοβολταϊκό σύστημα θα λειτουργεί με τη μέθοδο του net-billing και αποτελείται από 440 Φ/Β πλαίσια JA Solar 340Wp και 6 μετατροπείς Fronius εκ των οποίων οι 4 είναι Eco 27KVA και οι 2 Symo 20KVA. Αναμένεται ότι πέραν του 25% της ετήσιας κατανάλωσης σε ηλεκτρική ενέργεια θα καλύπτεται από το  φωτοβολταϊκό σύστημα.