Νέα & Ανακοινώσεις
Φωτοβολταϊκό Σύστημα 49.68kWp στην Blue Pharmacies Public Ltd
Φωτοβολταϊκό Σύστημα 49.68kWp στην Blue Pharmacies Public Ltd

Τέθηκε σε λειτουργία το φωτοβολταϊκό σύστημα στην Blue Pharmacies Public Ltd στην Λεμεσό. Το φωτοβολταϊκό σύστημα λειτουργεί με τη μέθοδο του Net-billing και αποτελείται από 184 Φ/Β πλαίσια BenQ 270Wp και 2 μετατροπείς Fronius Eco 27KVA. Το σύστημα τοποθετήθηκε στην μεταλλική στέγη του εργοστασίου και αναμένεται να παράγει 85.000 kWh ετησίως συμβάλλοντας έτσι σημαντικά στην μείωση του λογαριασμού του ηλεκτρικού ρεύματος των υποστατικών της Εταιρίας. Το εν λόγω φωτοβολταϊκό σύστημα αποτελεί επέκταση υφιστάμενου φωτοβολταϊκού συστήματος που είχε εγκατασταθεί παλαιότερα. Η συνολική ισχύς του υφιστάμενου και νέου φωτοβολταϊκού συστήματος είναι 101.43kWp.