Φ/Β Σύστημα Net-billing: P. Ioannides Packaging Ltd
Τοποθεσία: Βιομηχανική περιοχή Αραδίππου/Λάρνακα
Ισχύς: 294.3kWp
Φ/Β πλαίσια: 540x545Wp JA Solar
Μετατροπέας: 3 Fronius Tauro 100
Έναρξη λειτουργίας: 2023
Φ/Β Σύστημα Net-billing: Remedica Ltd (Building 7)
Τοποθεσία: Άγιος Σπυρίδων/Βιομηχανική περιοχή Λεμεσού
Ισχύς: 159.620kWp
Φ/Β πλαίσια: 347x460Wp JA Solar
Μετατροπέας: 1 Fronius Tauro 100 & 1 Fronius Tauro 50 & 1 Fronius Symo 20
Έναρξη λειτουργίας: 2023
Φ/Β Σύστημα Net-billing: Remedica Ltd (Building 8)
Τοποθεσία: Άγιος Σπυρίδων/Βιομηχανική περιοχή Λεμεσού
Ισχύς: 115.920kWp
Φ/Β πλαίσια: 252x460Wp JA Solar
Μετατροπέας: 1 Fronius Tauro 100 & 1 Fronius Eco 27
Έναρξη λειτουργίας: 2023
Φ/Β Σύστημα Net-billing: Remedica Ltd (Building 11)
Τοποθεσία: Άγιος Σπυρίδων/Βιομηχανική περιοχή Λεμεσού
Ισχύς: 496.800kWp
Φ/Β πλαίσια: 1080x460Wp JA Solar
Μετατροπέας: 5 Fronius Tauro 100
Έναρξη λειτουργίας: 2023
Φ/Β Σύστημα Net-billing: T.C. Christoforou Ltd
Τοποθεσία: Αραδίππου/Λάρνακα
Ισχύς: 19.665kWp
Φ/Β πλαίσια: 57x345Wp Ja Solar
Μετατροπέας: Fronius Symo 20
Έναρξη λειτουργίας: 2022
Φ/Β Σύστημα Net-billing: Simplex Larnaca (Cyprus) Data Center Ltd.
Τοποθεσία: Νέα Βιομηχανική Περιοχή Αραδίππου/Λάρνακα.
Ισχύς: 149.520kWp
Φ/Β πλαίσια: 356x420Wp JA Solar
Μετατροπέας: 5 Solaredge SE 30k
Έναρξη λειτουργίας: 2023