Φ/Β Σύστημα Net-billing: KIK Investments Ltd
Τοποθεσία: Ύψωνας / Λέμεσος
Ισχύς: 63.8kWp
Φ/Β πλαίσια: 116x550Wp JA Solar.
Μετατροπέας: 1xFronius Symo 15 & 1x Fronius Tauro Eco 50
Έναρξη λειτουργίας: 2023
Φ/Β Σύστημα Net-billing: MDN Italos Fuels Ltd.
Τοποθεσία: Αραδίππου/Λαρνακα.
Ισχύς: 21.450kWp
Φ/Β πλαίσια: 39x550Wp JA Solar.
Μετατροπέας: Fronius Symo 20.
Έναρξη λειτουργίας: 2023
Φ/Β Σύστημα Net-billing: Πρατήριο Κώστας Μαρμαράς
Τοποθεσία: Πάφος
Ισχύς: 14.76kWp
Φ/Β πλαίσια: 36x410Wp JA Solar.
Μετατροπέας: Fronius Symo 20.
Έναρξη λειτουργίας: 2023
Φ/Β Σύστημα Net-billing: Σίμος Κυριακίδης ΙΕΠΕ
Τοποθεσία: Λάρνακα
Ισχύς: 19.68kWp
Φ/Β πλαίσια: 48x410Wp JA Solar.
Μετατροπέας: Fronius Symo 20.
Έναρξη λειτουργίας: 2023
Φ/Β Σύστημα Net-billing: T.C. Christoforou Ltd
Τοποθεσία: Αραδίππου/Λάρνακα
Ισχύς: 19.665kWp
Φ/Β πλαίσια: 57x345Wp Ja Solar
Μετατροπέας: Fronius Symo 20
Έναρξη λειτουργίας: 2022
Φ/Β Σύστημα Net-billing: P. Ioannides Packaging Ltd
Τοποθεσία: Βιομηχανική περιοχή Αραδίππου/Λάρνακα
Ισχύς: 294.3kWp
Φ/Β πλαίσια: 540x545Wp JA Solar
Μετατροπέας: 3 Fronius Tauro 100
Έναρξη λειτουργίας: 2023