Φ/Β Σύστημα Net-billing: Γεώργιος Τσαππής Ισορροπημένες Ζωοτροφές Λτδ
Τοποθεσία: Δασάκι Άχνας
Ισχύς: 299.215kWp
Φ/Β πλαίσια: 721x415Wp Suntech
Μετατροπέας: 3 Huawei 100
Έναρξη λειτουργίας: 2023
Φ/Β Σύστημα Net-billing: Χαράλαμπος Πηλακούτας Λτδ
Τοποθεσία: Κάτω Πολεμίδια /Λεμεσός
Ισχύς: 82.585kWp
Φ/Β πλαίσια: 199x415Wp Suntech 415 WSTP
Μετατροπέας: 1 Fronius Tauro Eco 50 & 1 Fronius Symo 17.5
Έναρξη λειτουργίας: 2023
Φ/Β Σύστημα Net-billing: Kirzis Tourist Enterprises Ltd (Park Beach Hotel)
Τοποθεσία: Γερμασόγεια /Λεμεσός
Ισχύς: 129.15kWp
Φ/Β πλαίσια: 315x410Wp JA Solar
Μετατροπέας: 4 Fronius Eco 27 & 1 Fronius Symo 15
Έναρξη λειτουργίας: 2023
Φ/Β Σύστημα Net-billing: Ίδρυμα Θεραπευτική Κοινότητα Αγία Σκέπη
Τοποθεσία: Φιλάνι/Λευκωσία
Ισχύς: 54.4kWp
Φ/Β πλαίσια: 160x340Wp JA Solar
Μετατροπέας: Fronius Eco 27
Έναρξη λειτουργίας: 2023
Φ/Β Σύστημα Net-billing: Αmbrosia Oils (1976) Ltd
Τοποθεσία: Βιομηχανική Περιοχή Αραδίππου/Λάρνακα
Ισχύς: 187kWp
Φ/Β πλαίσια: 310x340Wp & 204x400Wp JA Solar
Μετατροπέας: Fronius Eco 27
Έναρξη λειτουργίας: 2021
Φ/Β Σύστημα Net-billing: C & S American Heart Institute Ltd
Τοποθεσία: Λευκωσία
Ισχύς: 200.015kWp
Φ/Β πλαίσια: 367x545Wp JA Solar
Μετατροπέας: Solaredge SE30k
Έναρξη λειτουργίας: 2022