Φ/Β Σύστημα Net-billing: D.I. Bake Art Ltd
Τοποθεσία: Φρέναρος
Ισχύς: 149.6kWp
Φ/Β πλαίσια: 440x340Wp JA Solar
Μετατροπέας: 5 Fronius Eco 27 & 1 Fronius Symo 12.5
Έναρξη λειτουργίας: 2021
Φ/Β Σύστημα Net-billing: Tosino Holdings Ltd (German Oncology Center)
Τοποθεσία: Άγιος Αθανάσιος/Λεμεσός
Ισχύς: 634.15kWp
Φ/Β πλαίσια: 408x230Wp & 1522x355Wp Avim A-18
Μετατροπέας: 12 Fronius Tauro ECO 50 & 1 Fronius Symo 10
Έναρξη λειτουργίας: 2022
Φ/Β Σύστημα Net-billing: Terra Santa Collage
Τοποθεσία: Στρόβολος/Λευκωσία
Ισχύς: 124.890kWp
Φ/Β πλαίσια: 362x345Wp JA Solar
Μετατροπέας: 4 Fronius Eco 27 & 1 Fronius Symo 20
Έναρξη λειτουργίας: 2021
Φ/Β Σύστημα Net-billing: LCA Aviation Fueling System
Τοποθεσία: Λάρνακα
Ισχύς: 215.34kWp
Φ/Β πλαίσια: 582x370Wp Qcells
Μετατροπέας: 2 Fronius Tauro 100 & 1 Fronius Symo 20
Έναρξη λειτουργίας: 2023
Φ/Β Σύστημα Net-billing: Map Hotel Ltd
Τοποθεσία: Λευκωσία
Ισχύς: 18.36kWp
Φ/Β πλαίσια: 54x340Wp Ja Solar
Μετατροπέας: Fronius Symo 20
Έναρξη λειτουργίας: 2022
Φ/Β Σύστημα Net-billing: Columbia Restaurants Ltd
Τοποθεσία: Άγιος Αθανάσιος/Λεμεσός
Ισχύς: 49.34kWp
Φ/Β πλαίσια: 100x345Wp & 37x405Wp JA Solar
Μετατροπέας: 2 Fronius Symo 20 & 1 Fronius Symo 15
Έναρξη λειτουργίας: 2023