Φ/Β Σύστημα Net-billing: George Petrou Ltd
Τοποθεσία: Λατσιά/Λευκωσία
Ισχύς: 51.240Kwp
Φ/Β πλαίσια: 168x305wp BenQ
Μετατροπέας: 2xFronius Eco 27
Φ/Β Σύστημα Net-billing: FNK Steel Industries Ltd
Τοποθεσία: Λατσιά/Λευκωσία,
Ισχύς: 149.41Kwp
Φ/Β πλαίσια: 446x335wp JA Solar
Μετατροπέας: 6xFronius Eco 27
Φ/Β Σύστημα Net-billing: Alco Filters Cyprus Ltd,
Τοποθεσία: Λατσιά/Λευκωσία,
Ισχύς: 125.12Kwp
Φ/Β πλαίσια: 368x340wp
Μετατροπέας: 4xFronius Eco 27/1x Fronius Symo 15
Φ/Β σύστημα: Petrolina Holdings (Public) Ltd
Τοποθεσία: Λεωφόρος Πάφου/Λεμεσός
Ισχύς: 10kW
Φ/Β πλαίσιο: 40 x Solon Blue 220/16 250Wp
Μετατροπέας: 1 x Solaredge SE10k
Φ/Β σύστημα: Petrolina Holdings (Public) Ltd
Τοποθεσία: Πέγεια/Πάφος
Ισχύς: 10 kW
Φ/Β πλαίσιο: 40 x Solon Blue 220/16 250Wp
Μετατροπέας: 1 x Fronius Symo 10.0-3-Μ
Φ/Β σύστημα ΣΕΚ Επαρχίας Λάρνακας
Τοποθεσία: Λάρνακα
Ισχύς: 15kW
Φ/Β πλαίσιο: 70 x Solon Blue 220/16 250Wp
Μετατροπέας: Solaredge SE15k