Φ/Β Σύστημα Net-billing: Alkis H. Hadjikyriakos (Frou Frou Biscuits) Public Ltd
Τοποθεσία: Κοκκινοτριμιθιά/Λευκωσία
Ισχύς: 408kWp
Φ/Β πλαίσια: 1360x300Wp BenQ Sun
Μετατροπέας: 15 Fronius Eco 27 & 1 Fronius Symo 12
Έναρξη λειτουργίας: 2022
Φ/Β Σύστημα Net-billing: Ortanzia Flower Shop Ltd
Τοποθεσία: Ύψωνας/Λεμεσός
Ισχύς: 32.64 Kwp
Φ/Β πλαίσια: 96x340wp JA Solar
Μετατροπέας: Fronius Symo 8,1/ Fronius Eco 27
Φ/Β Σύστημα Net-billing: Anesis Hotel Χ.Χαραλάμπους Λτδ
Τοποθεσία: Αγία Νάπα
Ισχύς: 19.72Kwp
Φ/Β πλαίσια: 58x340wp JA Solar
Μετατροπέας: Fronius Symo 20
Φ/Β Σύστημα Net-billing: Blue Pharmacies Public Ltd
Τοποθεσία: Κάτω Πολεμίδια/Λεμεσός
Ισχύς: 49.680Kwp
Φ/Β πλαίσια: 184x270wp BenQ
Μετατροπέας: 2xFronius Eco 27
Φ/Β Σύστημα Net-billing: George Petrou Ltd
Τοποθεσία: Λατσιά/Λευκωσία
Ισχύς: 51.240Kwp
Φ/Β πλαίσια: 168x305wp BenQ
Μετατροπέας: 2xFronius Eco 27
Φ/Β Σύστημα Net-billing: FNK Steel Industries Ltd
Τοποθεσία: Λατσιά/Λευκωσία,
Ισχύς: 149.41Kwp
Φ/Β πλαίσια: 446x335wp JA Solar
Μετατροπέας: 6xFronius Eco 27