Φ/Β Σύστημα Net-billing: Alco Filters Cyprus Ltd,
Τοποθεσία: Λατσιά/Λευκωσία,
Ισχύς: 125.12Kwp
Φ/Β πλαίσια: 368x340wp
Μετατροπέας: 4xFronius Eco 27/1x Fronius Symo 15
Φ/Β σύστημα: Petrolina Holdings (Public) Ltd
Τοποθεσία: Λεωφόρος Πάφου/Λεμεσός
Ισχύς: 10kW
Φ/Β πλαίσιο: 40 x Solon Blue 220/16 250Wp
Μετατροπέας: 1 x Solaredge SE10k
Φ/Β σύστημα: Petrolina Holdings (Public) Ltd
Τοποθεσία: Πέγεια/Πάφος
Ισχύς: 10 kW
Φ/Β πλαίσιο: 40 x Solon Blue 220/16 250Wp
Μετατροπέας: 1 x Fronius Symo 10.0-3-Μ
Φ/Β σύστημα ΣΕΚ Επαρχίας Λάρνακας
Τοποθεσία: Λάρνακα
Ισχύς: 15kW
Φ/Β πλαίσιο: 70 x Solon Blue 220/16 250Wp
Μετατροπέας: Solaredge SE15k
Φ/Β σύστημα: Petrolina Holdings (Public) Ltd
Τοποθεσία: Πρωταράς/Αμμόχωστος
Ισχύς: 10kW
Φ/Β πλαίσιο: 40 x Solon Blue 220/16 250Wp
Μετατροπέας: 1 x Solaredge SE10k
Φ/Β σύστημα: Petrolina Holdings (Public) Ltd
Τοποθεσία: Κεντρικά Γραφεία/Λάρνακα
Ισχύς: 15kW
Φ/Β πλαίσιο: 70 x Solon Blue 220/16 250Wp
Μετατροπέας: 1 x Fronius Symo 7.0-3-Μ 1 x Solaredge SE7k