Τοποθεσία: Λάρνακα
Ισχύς: 1.64kWp
Φ/Β πλαίσια: 4 x JA SOLAR 410Wp
Φορτιστής: WALLBOX PULSAR PLUS 3PH TYPE 2 22KW
Τοποθεσία: Λάρνακα
Ισχύς: 1.230kWp
Φ/Β πλαίσια: 3 x JA SOLAR 410Wp
Φορτιστής: WALLBOX PULSAR PLUS 3PH TYPE 2 22KW