Φ/Β Σύστημα: Mega Psilogenis Stores Ltd
Τοποθεσία: Λεμεσός
Ισχύς: 9.52wp
Φ/Β πλαίσια: 28x340wp JA Solar
Μετατροπέας: Fronius Symo 10
Φ/Β Σύστημα: Χριστοφη Κώστας (Θερμοκήπιο)
Τοποθεσία: Ύψωνας/Λεμεσός
Ισχύς: 5.13wp
Φ/Β πλαίσια: 19x270wp BenQ
Μετατροπέας: Fronius Symo 5
Φ/Β Σύστημα: PT Hadjigeorgiou Co Ltd
Τοποθεσία: Μοναγρούλλι/Λεμεσός
Ισχύς: 10.2wp
Φ/Β πλαίσια: 30x340wp JA Solar
Μετατροπέας: Fronius Symo 10
Φ/Β Σύστημα: The American Academy Alumni Foundation (Sports)
Τοποθεσία: Λάρνακα
Ισχύς: 10.2wp
Φ/Β πλαίσια: 30x340wp JA Solar
Μετατροπέας: Fronius Symo 10
Φ/Β Σύστημα: The American Academy Alumni Foundation (Junior)
Τοποθεσία: Λάρνακα
Ισχύς: 10.2wp
Φ/Β πλαίσια: 30x340wp JA Solar
Μετατροπέας: Fronius Symo 10
Φ/Β Σύστημα: Alco Filters Cyprus Ltd
Τοποθεσία: Λατσιά/Λευκωσία
Ισχύς: 7.14wp
Φ/Β πλαίσια: 21x340wp JA Solar
Μετατροπέας: Fronius Symo 7