Φ/Β Σύστημα: Riskmatrix Properties Ltd
Τοποθεσία: Λάρνακα
Ισχύς: 6.2wp
Φ/Β πλαίσια: 30x310wp BenQ
Μετατροπέας: SE7K
Φ/Β Σύστημα: Αρτοποιεία Λεάνθια Λτδ
Τοποθεσία: Ορμήδεια/Λάρνακα
Ισχύς: 10.26wp
Φ/Β πλαίσια: 38x270wp BenQ
Μετατροπέας: SE10K
Φ/Β Σύστημα: Zemco Construction Ltd
Τοποθεσία: Λεμεσός
Ισχύς: 4.95wp
Φ/Β πλαίσια: 18x275wp JA Solar
Μετατροπέας: Fronius Symo 5
Φ/Β Σύστημα: Γεωκτηνοτροφική Εταιρεία Φίλιος & Υιοί Λτδ
Τοποθεσία: Λιβάδια/Λάρνακα
Ισχύς: 5.13wp
Φ/Β πλαίσια: 19x270wp BenQ
Μετατροπέας: SE5K
Φ/Β Σύστημα: Ευθυμίου Πέτρος Κ. (Υπεραγορά)
Τοποθεσία: Αυγόρου /Αμμόχωστος
Ισχύς: 9.92wp
Φ/Β πλαίσια: 32x310wp BenQ
Μετατροπέας: SE10K
Φ/Β Σύστημα : Ίδρυμα Παπασταύρου Παπαγαθαγγέλου
Τοποθεσία: Αγία Βαρβάρα /Λευκωσία
Ισχύς: 10.26wp
Φ/Β πλαίσια: 38x270wp BenQ
Μετατροπέας: Fronius Symo 10