Φ/Β Σύστημα: ΠΟΕΔ (Κοινόχρηστα)
Τοποθεσία: Αγλαντζιά /Λευκωσία
Ισχύς: 9.9wp
Φ/Β πλαίσια: 36x275wp Suntech
Μετατροπέας: Fronius Symo 10
Φ/Β Σύστημα: ΠΟΕΔ (Γραφεία)
Τοποθεσία: Αγλαντζιά /Λευκωσία
Ισχύς: 9.9wp
Φ/Β πλαίσια: 36x275wp Suntech
Μετατροπέας: Fronius Symo 10
Φ/Β σύστημα: Agip Marmaras Station
Τοποθεσία: Πάφος
Ισχύς: 5.2kW
Φ/Β πλαίσιο: 20 x Astronergy ASM6610P 260Wp
Μετατροπέας: Fronius Symo 5.0-3-Μ
Φ/Β σύστημα: Petrolina Holdings (Public) Ltd
Τοποθεσία: Ζακάκι/Λεμεσός
Ισχύς: 5.2kW
Φ/Β πλαίσιο: 20 x Astronergy ASM6610P 260Wp
Μετατροπέας: SolarEdge SE5k
Φ/Β σύστημα: Petrolina Holdings (Public) Ltd
Τοποθεσία: Στρατηγού Τιμάγια/Λάρνακα
Ισχύς: 5.2kW
Φ/Β πλαίσιο: 20 x Astronergy ASM6610P 260Wp
Μετατροπέας: SolarEdge SE5k
Φ/Β σύστημα: Petrolina Holdings (Public) Ltd
Τοποθεσία: Λεωφόρος Νίκης/Λευκωσία
Ισχύς: 5.2kW
Φ/Β πλαίσιο: 20 x Astronergy ASM6610P 260Wp
Μετατροπέας: SolarEdge SE5k