Νέα
new1
ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΙΔΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ. (ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ)
new1
Το Σχέδιο θα εφαρμοσθεί κατά την περίοδο 2024 - 2026 και οι αιτήσεις/προτάσεις θα υποβάλλονται σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο που θα ορίζεται από το Υπουργείο Ενέργειας,…
new1
Ενθάρρυνση της χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας σε κατοικίες για τα έτη 2024-25 (θερμομόνωση οροφών, εγκατάσταση φωτοβολταϊκών ή συνδυασμός…
new1
Προώθηση ενεργειακής αναβάθμισης και χρήσης ΑΠΕ στις κατοικίες /υποβολής αιτήσεων στις 04/05/2023, διάρκεια μέχρι 21/12/2023 ή μέχρι εξαντλήσεως προϋπολογισμού.
new1
Ενθάρρυνση της χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της Εξοικονόμησης Ενέργειας στις κατοικίες για τα έτη 2022-23 (θερμομόνωση οροφών, εγκατάσταση φωτοβολταϊκών…
new1
Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος για τη φόρτιση ηλεκτρικού οχήματος ή υβριδικού οχήματος τύπου plug-in/ Μέχρι 20.12.2023 ή μέχρι εξαντλήσεως προϋπολογισμού.
new1
Σχέδιο για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσημες πηγές ενέργειας για ίδια κατανάλωση.