ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΒ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ Ή ΥΒΡΙΔΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΒ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ Ή ΥΒΡΙΔΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος για τη φόρτιση ηλεκτρικού οχήματος ή υβριδικού οχήματος τύπου plug-in/ Μέχρι 20.12.2023 ή μέχρι εξαντλήσεως προϋπολογισμού.

Σχετικό Αρχείο