ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 2022-2023.
ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 2022-2023.

Ενθάρρυνση της χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της Εξοικονόμησης Ενέργειας στις κατοικίες για τα έτη 2022-23 (θερμομόνωση οροφών, εγκατάσταση φωτοβολταϊκών ή συνδυασμός των δύο)/ Μέχρι 20.12.2023 ή μέχρι εξαντλήσεως προϋπολογισμού.

Σχετικό Αρχείο