Τοποθεσία Εγκατάστασης: Καιμακλί/Λευκωσία
Τοποθεσία Εξυπηρετούμενου Υποστατικού: Αγλαντζιά/Λευκωσία
Ισχύς: 4.1kWp
Φ/Β πλαίσια: 10 x JA SOLAR 410Wp
Μετατροπέας: SolarEdge SE4000HD
Τοποθεσία Εγκατάστασης: Αραδίππου/Λάρνακα
Τοποθεσία Εξυπηρετούμενου Υποστατικού: Ορόκλινη/Λάρνακα
Ισχύς: 4.05kWp
Φ/Β πλαίσια: 10 x JA SOLAR 405Wp
Μετατροπέας: SolarEdge SE4000HD
Τοποθεσία Εγκατάστασης: Λάρνακα
Τοποθεσία Εξυπηρετούμενου Υποστατικού: Λάρνακα
Ισχύς: 4.18kWp
Φ/Β πλαίσια: 11 x JA SOLAR 380Wp
Μετατροπέας: FRONIUS SYMO 5
Τοποθεσία Εγκατάστασης: Λεμεσός
Τοποθεσία Εξυπηρετούμενου Υποστατικού: Στρόβολος/Λευκωσία
Ισχύς: 10.250kWp
Φ/Β πλαίσια: 25 x JA SOLAR 410Wp
Μετατροπέας: FRONIUS SYMO 10
Τοποθεσία Εγκατάστασης: Ορμήδεια, Λάρνακα
Τοποθεσία Εξυπηρετούμενου Υποστατικού: Τσιακκιλερό, Λάρνακα
Ισχύς: 4.125kWp
Φ/Β πλαίσια: 11 x JA SOLAR 375Wp
Μετατροπέας: Fronius Primo 4