Η Εταιρια μας

ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Η Petrolina Solar Ltd, μέλος του Ομίλου Πετρολίνα ιδρύθηκε το 2011 με σκοπό την επέκταση των δραστηριοτήτων του Ομίλου και στον Τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Ένας τομέας αρκετά υποσχόμενος που έχει να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη σημερινή κοινωνία και ιδιαίτερα στην προστασία του περιβάλλοντος από τη χρήση των συμβατικών πηγών ενέργειας.

Η Εταιρία μας δραστηριοποιείται σε όλους τους τομείς των φωτοβολταϊκών συστημάτων τόσο στον οικιακό όσο και στον βιομηχανικό τομέα, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις που ταιριάζουν στο προφίλ του κάθε καταναλωτή  μέσα από μια μεγάλη γκάμα προϊόντων.

Συγκεκριμένα, εκπονεί και παρέχει ενεργειακή μελέτη λειτουργίας του φ/β συστήματος, εισάγει απευθείας από τους κατασκευαστές φ/β πλαίσια τα οποία μεταπωλεί σε άλλους εγκαταστάτες ή σε τελικούς πελάτες και αναλαμβάνει από την εγκατάσταση του φ/β συστήματος μέχρι και την πλήρη λειτουργία του. Επιπρόσθετα, αναλαμβάνει όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για αδειοδότηση και επιχορήγηση όλων των τύπων φ/β συστημάτων και αναλαμβάνει την επιτήρηση, συντήρηση και τεχνική υποστήριξη του συστήματος μετά τη λειτουργία του.

Παράλληλα, παρέχει δωρεάν επιτόπια επίσκεψη στον χώρο του κάθε ενδιαφερόμενου πελάτη για παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών μέσα από την τεχνογνωσία που διαθέτει  και τη μακροχρόνια πείρα σε εγκαταστάσεις διαφόρων τύπων φωτοβολταϊκών συστημάτων.

Η Εταιρία μας έχει υλοποιήσει ένα μεγάλο φάσμα φ/β εγκαταστάσεων, από μικρά οικιακά συστήματα μέχρι μεγάλης κλίμακας βιομηχανικά συστήματα. Επίσης, έχει αναπτύξει μακροχρόνιες συνεργασίες με ισχυρά ονόματα προμηθευτών φ/β πλαισίων, φ/β μετατροπέων, βάσεων στήριξης και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.

Όραμά μας είναι να καταστούμε πρωτοπόροι στον τομέα αυτό και να βρισκόμαστε πάντα μπροστά από τις εξελίξεις της τεχνολογίας και τις απαιτήσεις της εποχής προσφέροντας πάντοτε ψηλή ποιότητα σε προσιτές τιμές, τεχνολογικά προηγμένα προϊόντα και μοναδικές Πετρολίνα.

Η Petrolina Solar Ltd είναι μέλος του Συνδέσμου Εταιριών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Κύπρου (ΣΕΑΠΕΚ), ο οποίος υπάγεται στην Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ).

 

 

 

 

 

ΓΙΑΤΙ PETROLINA SOLAR;

Ακολουθούμε πιστά τις εταιρικές διαχρονικές αξίες του Ομίλου Πετρολίνα, δηλαδή δέσμευση και αφοσίωση προς τον καταναλωτή, σεβασμός για το άτομο, ομαδική συνεργασία και ειλικρίνεια σε κάθε συναλλαγή. Με αυτές τις αξίες εργαζόμαστε, τόσο σε επίπεδο πελατών, συνεργατών αλλά και με το προσωπικό μας.

Παρέχουμε ένα ολοκληρωμένο πακέτο υπηρεσιών ξεκινώντας από το στάδιο της μελέτης, της αδειοδότησης, της εγκατάστασης και της τεχνικής υποστήριξης μετά την εγκατάσταση κάθε φ/β συστήματος. Αυτό το ολοκληρωμένο πακέτο υπηρεσιών μπορεί να ικανοποιήσει κάθε νοικοκυριό, κάθε μικρή, μεσαία ή μεγάλη επιχείρηση αναλόγως των ενεργειακών αναγκών που έχει και της εξοικονόμησης ενέργειας που θέλει να επιτύχει.

Η εξαιρετική τεχνογνωσία του προσωπικού μας, η οποία πηγάζει μέσα και από την μακροχρόνια εμπειρία που διαθέτει, το κάνει ικανό να μπορεί να αναλάβει την υλοποίηση κάθε είδους εγκατάσταση φ/β συστήματος. Όλο το προσωπικό είναι άρτια εκπαιδευμένο και εξειδικευμένο σε θέματα μελετών και εγκαταστάσεων φ/β συστημάτων. Τα συνεργεία τα οποία υλοποιούν τις εγκαταστάσεις, είναι πιστοποιημένα από διεθνώς αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά κέντρα και όλες οι εγκαταστάσεις διεξάγονται σύμφωνα με τα απαιτούμενα διεθνή πρότυπα.

Ένας από τους κύριους στόχους μας είναι η επιλογή αξιόπιστων συνεργατών και προμηθευτών οι οποίοι διαθέτουν ποιοτικά προϊόντα συνοδευόμενα με όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά και εγγυήσεις. Γίνεται πάντοτε επιλογή μεταξύ προϊόντων τελευταίας τεχνολογίας που διακρίνονται από ποιότητα και υψηλή αποδοτικότητα. Εγγύηση των προϊόντων και των υπηρεσιών της Petrolina Solar αποτελεί το όνομα του Ομίλου Πετρολίνα με τη διαχρονική πορεία και ιστορία του στη χώρα μας.

Η συνεχής online παρακολούθηση σχεδόν όλων των φ/β συστημάτων σε πραγματικό χρόνο από μηχανικούς της εταιρίας μας διασφαλίζει την ορθή και απρόσκοπτη λειτουργία των συστημάτων, εντοπίζοντας βλάβες που πιθανό να προκύψουν και που μπορεί να οδηγήσουν σε μείωση της αποδοτικότητας των συστημάτων. Με τον τρόπο αυτό οτιδήποτε προκύψει επιλύεται και διορθώνεται άμεσα, ελαχιστοποιώντας την απώλεια από την παραγόμενη ενέργεια του συστήματος.