Φωτοβολταϊκά Πλαίσια

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ

Τα φ/β πλαίσια αποτελούν τις μονάδες απορρόφησης ηλιακής ακτινοβολίας και μετατροπής μέρους της σε συνεχές ρεύμα.  Η σωστή επιλογή του φ/β πλαισίου που θα εγκατασταθεί, αποτελεί καίρια σημασία για τη σωστή και απρόσκοπτη λειτουργία του φ/β συστήματος.

Η εταιρία μας εισάγει, προμηθεύει και εγκαθιστά εξαιρετικής ποιότητας φ/β πλαίσια, τα οποία διαθέτουν όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά τα οποία εκδίδονται από διεθνής οργανισμούς πιστοποίησης.

Η Εταιρία μας συνεργάζεται εδώ και χρόνια με μία από τις πιο μεγάλες κατασκευαστικές εταιρίες φ/β πλαισίων την JA Solar. Η JA Solar ιδρύθηκε το 2005 και δραστηριοποιείται στον τομέα της κατασκευής φωτοβολταικών πλαισίων τελευταίας πάντα τεχνολογίας. Τα προϊόντα της πωλούνται σε 135 χώρες παγκοσμίως και υπάρχουν έργα εγκατεστημένα με τα εν λόγω φ/β πλαίσια σε όλο τον κόσμο.

Τα μονοκρυσταλλικά φ/β πλαίσια JA Solar διαθέτουν εγγύηση 12 χρόνια στο υλικό και εγγύηση για την απόδοσή τους που φτάσει μέχρι και τα 25 χρόνια.