VIRTUAL NET-METERING

 

Το Virtual Net-Metering ορίζεται η μέθοδος όπου υπολογίζεται η διαφορά της εισαγόμενης από το δίκτυο ενέργειας για την κάλυψη των αναγκών ενός υποστατικού και της εξαγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας στο δίκτυο διανομής από το φ/β σύστημα που είναι εγκατεστημένο σε διαφορετικό χώρο από το υποστατικό.

Η Κατηγορία αυτή αφορά γενικά την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων συνδεδεμένων με το δίκτυο διανομής, για κάλυψη ιδίων αναγκών οικιστικών μονάδων, γεωργικών υποστατικών/δραστηριοτήτων και οινοποιητικών επιχειρήσεων.

 

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι για την κατηγορία Virtual Net-Metering;

Οι δικαιούχοι για την κατηγορία αυτή μπορεί να είναι:

-Οικιακοί καταναλωτές : Φυσικά πρόσωπα που αποδεδειγμένα κατοικούν στις περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας και είναι ιδιοκτήτες της οικιστικής μονάδας που θα εξυπηρετεί το ΦΒ σύστημα ή στην περίπτωση που δεν είναι οι ιδιοκτήτες έχει δοθεί η συγκατάθεση του ιδιοκτήτη της οικιστικής μονάδας.

-Επαγγελματίες γεωργοί που μπορεί να είναι: Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα καθώς επίσης και Συνεταιρισμοί οι οποίοι ασκούν γεωργική δραστηριότητα σε πλήρη απασχόληση και είναι ενταγμένοι στο Μητρώο Α – Γεωργών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων σε συγκεκριμένες κατηγορίες και πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

-Υφιστάμενες και νέες οινοποιητικές επιχειρήσεις που παράγουν ή διαθέτουν στο εμπόριο τα προϊόντα που αναφέρονται στο μέρος ΙΙ του Παραρτήματος VΙΙ του Κανονισμού (ΕΕ) 1308/2013, οργανώσεις παραγωγών, ενώσεις δύο ή περισσότερων παραγωγών ή διεπαγγελματικές οργανώσεις και εμπίπτουν σε συγκεκριμένες κατηγορίες.

 

Πού μπορούν να εγκατασταθούν φ/β συστήματα Virtual Net-Metering;

Τα φ/β συστήματα στην Κατηγορία αυτή εγκαθίστανται σε διαφορετική τοποθεσία από το εξυπηρετούμενο υποστατικό.

Η εγκατάσταση των ΦΒ συστημάτων δύναται να γίνει:

-Στην οροφή νόμιμα ανεγερμένων υποστατικών σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του Διατάγματος του Υπουργού Εσωτερικών

-Στο έδαφος εντός τεμαχίου όπου βρίσκεται νόμιμα ανεγερμένο υποστατικό. Σημειώνεται ότι για την εγκατάσταση ΦΒ συστήματος στο έδαφος σε τεμάχιο γης όπου υπάρχει νόμιμα υφιστάμενη οικοδομή, απαιτείται η έκδοση άδειας οικοδομής για το ΦΒ σύστημα σε περίπτωση που το εμβαδόν των ΦΒ πλαισίων υπερβαίνει τα είκοσι τετραγωνικά μέτρα (20 m2).

-Στο έδαφος εντός τεμαχίου, χωρίς οποιοδήποτε ανεγερμένο υποστατικό, σε περιοχή όπου επιτρέπεται η εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος και εφόσον εξασφαλιστούν οι απαραίτητες άδειες (άδεια οικοδομής ή/και πολεοδομική άδεια για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος).

Θα πρέπει να εγκατασταθεί ξεχωριστός μετρητής για κάθε ΦΒ σύστημα ανά λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος εξυπηρετούμενου υποστατικού. Ο αιτητής του κάθε ΦΒ Συστήματος θα πρέπει να είναι το πρόσωπο στο οποίο εκδίδεται ο λογαριασμός ηλεκτρικού ρεύματος του υποστατικού που θα εξυπηρετηθεί από το φ/β σύστημα. Ο κάθε αιτητής θα πρέπει να εξασφαλίσει την συγκατάθεση του/των ιδιοκτήτη/των του τεμαχίου που θα εγκατασταθεί το ΦΒ Σύστημα.

 

Ποια είναι η μέγιστη ισχύς που μπορεί να εγκατασταθεί;

 Η μέγιστη ισχύς του κάθε ΦΒ συστήματος που δύναται να εγκατασταθεί στα πλαίσια της κατηγορίας αυτής είναι:

-για οικιακούς καταναλωτές μέχρι 10,4 kWp ανά λογαριασμό κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας

-για επαγγελματίες γεωργούς και οινοποιητικές επιχειρήσεις μέχρι 100 kWp ανά λογαριασμό κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας.

Επιπρόσθετα η μέγιστη επιτρεπόμενη ισχύς κάθε ΦΒ συστήματος, υπόκειται σε περιορισμό με βάση την ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας του εξυπηρετούμενου υποστατικού.

 

Ποιος είναι ο τρόπος συμψηφισμού της ηλεκτρικής ενέργειας;

Ο συμψηφισμός ηλεκτρικής ενέργειας θα γίνεται από τον εκάστοτε προμηθευτή με τον οποίο έχει συμβληθεί ο καταναλωτής, είτε ανά δίμηνο είτε ανά μήνα (ανάλογα με την κατηγορία του καταναλωτή) για χρονική περίοδο 36 μηνών ακριβώς όπως περιγράφεται στην Κατηγορία Net-Metering.

Η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργειας ενός φωτοβολταϊκού συστήματος θα συμψηφίζεται με την εισαγόμενη ηλεκτρική ενέργεια από το δίκτυο (κατανάλωση/λογαριασμό) μίας μόνο οικιστικής μονάδας ή υποστατικού, που βρίσκεται σε διαφορετικό χώρο από το φ/β σύστημα.

 

Ποια θα είναι η διάρκεια σύμβασης με τον προμηθευτή;

Ο δικαιούχος θα υπογράφει Σύμβαση Εικονικού Συμψηφισμού Μετρήσεων Παραγωγής/Κατανάλωσης με τον εκάστοτε Προμηθευτή του διάρκειας 15 χρόνων για τους οικιακούς καταναλωτές και 10 χρόνων για τους επαγγελματίες γεωργούς και οινοποιητικές επιχειρήσεις. Η σύμβαση θα μπορεί να ανανεώνεται μετά το πέρας της, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον νομικό πλαίσιο.

 

Ποια είναι η διαδικασία αδειοδότησης/έγκρισης και λειτουργίας του φ/β συστήματος;

Αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία αδειοδότησης/έγκρισης του φ/β συστήματος σε οροφές νόμιμων υποστατικών και σε έδαφος μέχρι 20τ.μ όπου υπάρχει νόμιμα υφιστάμενη οικοδομή. Γίνεται πρώτα αίτηση στην κάθε Επαρχιακή Διοίκηση/ Δήμο για εξασφάλιση της εξαίρεσης από άδεια οικοδομής και αφού εξασφαλιστεί αυτό το έντυπο προχωράμε με την αίτηση στην ΑΗΚ ως Διαχειριστής Συστήματος Διανομής (ΔΣΔ). Νοείται ότι για να μπορεί να υποβληθεί η αίτηση στην ΑΗΚ για φ/β συστήματα άνω των 50kWp θα πρέπει να έχει εξασφαλιστεί η Γενική Άδεια από την ΡΑΕΚ. Με την παραλαβή της έγκρισης από  το ΔΣΔ εκδίδονται οι όροι σύνδεσης και αφού πληρωθούν από τον πελάτη, υπογράφεται  το έντυπο σύμβασης συμψηφισμού μετρήσεων και το έργο μπορεί να προχωρήσει σε υλοποίηση.

 

Θα υπάρχουν χρεώσεις για την κατηγορία αυτή;

Όλοι οι καταναλωτές οι οποίοι θα λειτουργήσουν σύστημα εικονικού συμψηφισμού μετρήσεων με φ/β συστήματα, θα καταβάλλουν στον προμηθευτή τους τις εκάστοτε ισχύουσες χρεώσεις όπως αυτές καθορίζονται από τη ΡΑΕΚ.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την Απόφαση  της ΡΑΕΚ οι ισχύουσες ρυθμιζόμενες χρεώσεις, χρεώνονται στην εισαγόμενη από το δίχτυο ηλεκτρική ενέργεια στα καθεστώτα στήριξης που αφορούν παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ για ίδια κατανάλωση.

Συνεπώς στην Κατηγορία αυτή καθώς όλη η παραγόμενη ενέργεια από το φ/β σύστημα θα διοχετεύεται στο δίχτυο, χωρίς οποιοδήποτε μέρος της να παραμένει εντός της εγκατάστασης του καταναλωτή και να καλύπτει τις ταυτόχρονες καταναλώσεις του υποστατικού το κόστος από τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις θα είναι αυξημένο.

 

Θα μπορεί να γίνει συμψηφισμός κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας από θερμοσυσσωρευτές;

Όσον αφορά καταναλωτές που χρησιμοποιούν θερμοσυσσωρευτές, διευκρινίζεται ότι ο συμψηφισμός θα μπορεί να  γίνεται με το ίδιο τρόπο που περιγράφεται στην κατηγορία net-metering.

Επίσης στην κατηγορία αυτή δύναται να εγκατασταθούν ΦΒ συστήματα για την κάλυψη μόνο της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας από θερμοσυσσωρευτές που λειτουργούν σε κατοικίες.