Φωτοβολταϊκοί Μετατροπείς

Φ/Β ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΙΣ

Οι φ/β μετατροπείς αποτελούν την καρδιά ενός φ/β συστήματος. Ο ρόλος τους είναι να μετατρέπουν το συνεχές ρεύμα που παράγουν τα φ/β πλαίσια σε εναλλασσόμενο. Η σωστή επιλογή ενός μετατροπέα είναι καίριας σημασίας για τη σωστή και απρόσκοπτη λειτουργία του φ/β συστήματος.

Η Εταιρία μας διαθέτει μετατροπείς που είναι κατάλληλοι για κάθε μέγεθος συστήματος, από μια μικρή κατοικία μέχρι ένα σύστημα μεγάλης κλίμακας πολλών MW για ένα εργοστάσιο ή φ/β πάρκο.

Η Εταιρία μας συνεργάζεται εδώ και χρόνια με αξιόπιστες εταιρίες κατασκευής και προμήθειας μετατροπέων, όπως είναι η εταιρία Fronius και Solaredge. Οι μετατροπείς και των δύο εταιριών διαθέτουν όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά αναγνωρισμένα από διεθνής οργανισμούς πιστοποίησης.

Οι μετατροπείς Fronius διαθέτουν 5 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση με δυνατότητα επέκτασης μέχρι και 20 χρόνια. Οι μετατροπείς Solaredge διαθέτουν 12 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση και τα power optimizers διαθέτουν 25 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση.

Επίσης και οι δύο μετατροπείς διαθέτουν δωρεάν πρόγραμμα για παρακολούθηση της παραγόμενης ενέργειας του φ/β συστήματος μέσω διαδικτύου ή και για εντοπισμό πιθανής βλάβης που μπορεί να προκύψει για έγκαιρη αντιμετώπισή της.

Κάνε κλικ στα πιο κάτω links και δες τους μετατροπείς που προσφέρονται: