ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΙΣ

Οι μετατροπείς αποτελούν την καρδιά ενός φ/β συστήματος. Ο ρόλος τους είναι να μετατρέπουν το συνεχές ρεύμα που παράγουν τα φ/β πλαίσια σε εναλλασσόμενο. Η σωστή επιλογή ενός μετατροπέα είναι καίριας σημασίας για τη σωστή και απρόσκοπτη λειτουργία του φ/β συστήματος.

Η Εταιρεία μας διαθέτει μετατροπείς που είναι κατάλληλοι για κάθε μέγεθος συστήματος, από μια μικρή κατοικία μέχρι ένα σύστημα μεγάλης ισχύος.

Η Εταιρεία μας συνεργάζεται εδώ και χρόνια με αξιόπιστες εταιρείες κατασκευής και προμήθειας μετατροπέων, όπως είναι η Αυστριακή Εταιρεία Fronius και η Ισραηλινή Εταιρεία Solaredge. Οι μετατροπείς και των δύο εταιρειών διαθέτουν όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά αναγνωρισμένα από διεθνής οργανισμούς πιστοποίησης. Πρόσφατα η Εταιρεία μας έχει αρχίσει και συνεργασία με την παγκοσμίου φήμης Εταιρεία Huawei για την προμήθεια και εγκατάσταση των μετατροπέων.

Οι μετατροπείς Fronius διαθέτουν 10 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση με ισχύ μέχρι 12.5kw και 5 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση με ισχύ άνω των 12.5kw με δυνατότητα επέκτασης μέχρι και 20 χρόνια. Οι μετατροπείς Solaredge διαθέτουν 12 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση και τα power optimizers που τα συνοδεύουν διαθέτουν 25 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Οι μετατροπείς Huawei διαθέτουν 10 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση στους μικρούς μετατροπείς και 5 χρόνια στους μετατροπείς μεγάλης ισχύος.

Οι πιο μετατροπείς διαθέτουν δωρεάν πρόγραμμα για όλη τη ζωή λειτουργίας του συστήματος για παρακολούθηση της παραγόμενης ενέργειας του μέσω διαδικτύου ή και για εντοπισμό πιθανής βλάβης που μπορεί να προκύψει για έγκαιρη αντιμετώπισή της.

 

Κάνε κλικ στα πιο κάτω links και δες τους μετατροπείς που προσφέρονται: