Έξυπνοι Μετρητές

ΕΞΥΠΝΟΙ ΜΕΤΡΗΤΕΣ

Οι έξυπνοι μετρητές μπορούν να καταγράφουν ταυτόχρονα την κατανάλωση του κτιρίου μαζί με την παραγωγή από ένα φ/β σύστημα. Η δυνατότητα αυτή περιλαμβάνει την real-time οπτικοποίηση της ενεργειακής κατανάλωσης ενός κτιρίου 24 ώρες το 24ωρο, όσο και τη συνεχή επισκόπηση μέσω αναλυτικών γραφημάτων παραγωγής-κατανάλωσης. Τα γραφήματα αυτά παρέχουν αναλυτικές πληροφορίες ταυτόχρονα για την παραγωγή του φ/β  συστήματος και την κατανάλωση του κτιρίου σε επίπεδο ημέρας, μήνα και έτους αλλά και για το ποσοστό της κατανάλωσης που καλύφθηκε κατευθείαν από την παραγωγή του φ/β συστήματος.

Αυτή η πληροφόρηση είναι πολύ χρήσιμη για ιδιωτικές κατοικίες αλλά και για επιχειρήσεις και βιομηχανίες για βελτιστοποίηση της ιδιοκατανάλωσης από το φ/β σύστημα αλλά και για καλύτερη διαχείριση της ηλεκτρικής ενέργειας γενικότερα. Τους βοηθάει να κατανοήσουν καλύτερα τις ανάγκες και το προφίλ κατανάλωσής τους σε ηλεκτρικό ρεύμα προκειμένου να διαχειρίζονται ορθότερα την ενεργειακή τους κατανάλωση. Απώτερος στόχος της υπηρεσίας αυτής είναι να βοηθήσει τον πελάτη να καταναλώνει την ενέργεια που πραγματικά χρειάζεται, μειώνοντας έτσι το συνολικό του ενεργειακό κόστος.

Η εταιρία μας αναλαμβάνει την εγκατάσταση τέτοιων μετρητών οι οποίοι συνδέονται και διαδικτυακά έτσι ο χρήστης να μπορεί να έχει οnline παρακολούθηση της ενέργειάς του σε εικοσιτετράωρη βάση. Συνεργάζεται με αξιόπιστες εταιρίες κατασκευής και προμήθειας έξυπνων μετρητών, όπως είναι η εταιρία Fronius και Solaredge.

 

Κάνε κλικ στο λογότυπο Fronius ή solaredge και δες τους μετρητές που προσφέρονται: