ΕΞΥΠΝΟΙ ΜΕΤΡΗΤΕΣ

Οι έξυπνοι μετρητές μπορούν να καταγράφουν ταυτόχρονα την κατανάλωση του υποστατικού μαζί με την παραγωγή του φ/β συστήματος που είναι εγκατεστημένο στο εν λόγω κτίριο. Η δυνατότητα αυτή περιλαμβάνει την real-time οπτικοποίηση της ενεργειακής κατανάλωσης ενός κτιρίου 24 ώρες το 24ωρο, όσο και τη συνεχή επισκόπηση μέσω αναλυτικών γραφημάτων παραγωγής-κατανάλωσης. Τα γραφήματα αυτά παρέχουν αναλυτικές πληροφορίες ταυτόχρονα για την παραγωγή του φ/β  συστήματος και την κατανάλωση του κτιρίου σε επίπεδο ημέρας, μήνα και έτους αλλά και το ποσοστό της κατανάλωσης που καλύφθηκε απευθείας από την παραγωγή του φ/β συστήματος.

Αυτή η πληροφόρηση είναι πολύ χρήσιμη για κατοικίες αλλά κυρίως για επιχειρήσεις και βιομηχανίες για να βελτιστοποιήσουν την ιδιοκατανάλωση από το φ/β σύστημα αλλά και για την καλύτερη διαχείριση της κατανάλωσής της ηλεκτρικής ενέργειας. Απώτερος στόχος της υπηρεσίας αυτής είναι να βοηθήσει τον πελάτη να καταναλώνει την ενέργεια που πραγματικά χρειάζεται, μειώνοντας έτσι το συνολικό του ενεργειακό κόστος.

Η Εταιρεία μας αναλαμβάνει την εγκατάσταση τέτοιων μετρητών οι οποίοι συνδέονται και διαδικτυακά έτσι ο χρήστης να μπορεί να έχει οnline παρακολούθηση της ενέργειάς του σε εικοσιτετράωρη βάση. Συνεργάζεται με αξιόπιστες ταιρείες κατασκευής και προμήθειας έξυπνων μετρητών, όπως είναι η εταιρία Fronius και Solaredge.

 

Κάνε κλικ στα πιο κάτω links Fronius ή Solaredge και δες τους μετρητές που προσφέρονται: